Kontakt

Obchodné meno: Mgr. Jarmila Mišáková - SoulMed Studio

Miesto podnikania: Stredná 7, 900 27 Bernolákovo

Prevádzka: Stredná 7, 900 27 Bernolákovo

Pridelené IČO: 46 415 246

Živnost.register č.: 140-17172

email:  info@soulmedstudio.sk     

tel: +421 903 200 151